सील टूटते नइखे सखी रे
  • 01 mithua la mang liha
  • 01 mora baurahau ke nagariya
  • 05 kahne dhala kanwar jaldi chala
  • 06 kahl somari hauwe pawan samaiya